You are here:  / Pozostałe / Psycholog Lublin

Psycholog Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja najczęściej kojarzy nam się z czymś nadzwyczaj niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z znaczącą ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać trzeba, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to wyśmienity przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są w większości wypadków bardzo ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zaburzenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: