You are here:  / Pozostałe / Luggage hold

Luggage hold

Typy składów – dla korporacji oraz ludzi
Powierzchnie magazynowe do gromadzenia rozmaitych towarów dzielą się na rozmaite typy, najistotniejsze są jednakże dwa – magazyny otwarte jak oraz magazyny zamknięte. Powierzchnie magazynowe otwarte określa się mianem składowisk oraz są to po prostu wydzielone tereny przestrzeni otwartej, gdzie coś się przechowuje. Niekiedy robi się to na otwartej przestrzeni całkowicie a nieraz artykuły znajdują się pod specjalnymi wiatami. Tak wolno magazynować tylko towary, które nie są wrażliwe na warunki atmosferyczne niekorzystne, innymi słowy po największej części deszcz i wiatr, lecz czasami i słońce. Takie towary, jakie są wrażliwe na elementy atmosferyczne wymagają najczęściej przechowywania w szczególnych halach, a więc pomieszczeniach zamkniętych – Baggage storage. Hale magazynowe budowane w tym celu z reguły buduje się ze specjalnych konstrukcji stalowych. Magazyny dzielą się także pod kątem wielkości – są magazyny małe, jak oraz wielkie i magazyny handlowe czy przemysłowe, które różnią się właśnie wielkością i zastosowaniem. Magazyny handlowe są obszerne, lecz daleko im do składów przemysłowych, które bywają najzwyczajniej w świecie ogromne.

Artykuły: